Arkisto kategorialle:
‘Podcast’

Julkaistu 27.6.2011. pietu

Podcast, luku 32: Tulkintaa

Lähetys on omistettu pianovaparin tulkintakeinoille, joista pureudutaan dynamiikkaan, tempoon sekä soinnin sävyyn.

Julkaistu 20.6.2011. pietu

Podcast, luku 30-31: Nopea murtosointukomppi ja Vinkkejä erikoistilanteisiin

Lähetyksessä opitaan, kuinka murtosointukompista jalostetaan nopea murtosointukomppi. Lisäksi puretaan muutamia melodisen pianovaparin erikoistilanteita. Kuinka toimitaan, kun kappaleen melodia ei kuulu soinnun säveliin? Miten tauko melodiassa soitetaan soinnun kohdalla? Kuinka sointumerkki ja yhdyskaari käyttäyvät yhdessä esiintyessään? Näihin kysymyksiin vastataan lähetyksen loppupuolella.

Julkaistu 13.6.2011. pietu

Podcast, luku 29: Sointuasteet ja transponointi

Jaksossa pyöritellään sointuasteita. Aluksi sointuasteet selitetään duuriasteikon avulla. Seuraavaksi mietitään sointuasteiden merkitystä kappaleissa ja pelkistetäänkäytettävät soinnut kolmeen pääsointuasteeseen. Lopuksi transponoidaan Abban kappale I Have a Dream.

Julkaistu 6.6.2011. pietu

Podcast, luku 27-28: Painokkaat iskut sekä Asteikot ja sävellajit

Jakson alussa selitetään peruskäsitteet isku, tahtiosoitus ja painokas isku sekä pyöritellään niiden merkitystä pianovaparissa. Lisäksi haetaan vivahde eroja pääpainolle ja sivupainolle. Jakson loppupuoli omistetaan sävellajien ja asteikkojen pyörittelylle.

Julkaistu 30.5.2011. pietu

Podcast, luku 26: Kauttasoinnut

Jaksossa selitetään kauttasointu. Kuulet kirjan kappaleesta ”Pilvilaulu” uuden version kauttasoinnuilla väritettynä. Lisäksi selvennetään kauttasointujen täyttämistä sekä Pianovapari.com-kirjan merkintöjä kauttasointujen täyttämiseksi. Lopuksi avataan käsitettä urkupiste.

Julkaistu 24.5.2010. pietu

Podcast, luku 25: Tilan täyttäminen

Lähetys keskittyy melodisen vapaan säestyksen tyhjän tilan täyttämiseen. Tyhjää tilaa jää pitkien nuottien loppuun ja taukojen kohdalle.

Julkaistu 17.5.2010. pietu

Podcast, luku 22-24: Murtosoinnut, 158 ja murtosointukomppi

Jakson ytimessä ovat murtosoinnut eli soinnun soittaminen sävel kerrallaan.

Julkaistu 3.5.2010. pietu

Podcast, luku 20-21: Add9, sus4 ja kappaleen rakenne

Tarkastelussa ovat add9- ja sus4-sointu. Lisäksi käydään läpi rakennemerkintöjä kuten intro, verse ja chorus. Samalla tulevat tutuksi myös kertausmerkki, maalit, segno ja coda.

Julkaistu 26.4.2010. pietu

Podcast, luku 18-19: Duuri- ja mollisoinnut ja seiskasointu

Tämän jakson ytimessä ovat duuri-, molli- ja seiskasoinnut. Lisäksi opetellaan myös nippu uusia termejä.

Julkaistu 19.4.2010. pietu

Podcast, luku 16-17: Sormijärjestys melodian kanssa ja vinkkejä käännöksiin

Lähetyksessä pyöritellään sormijärjestyksen käyttämistä melodisen vapaan säestyksen yhteydessä. Lähetyksen lopussa kerrataan sointukäännösten käyttäminen niin melodisessa vapaassa säestyksessä kuin kompin yhteydessäkin.

Julkaistu 12.4.2010. pietu

Podcast, luku 13-15: Beat-komppi, alennusmerkki ja palautusmerkki

Lähetyksen pääaiheena on beat-komppi eli lippukomppi. Lisäksi käydään läpi alennusmerkki ja alennetut sävelet sekä palautusmerkki. Samalla pohdiskellaan H ja B-sävelten nimikäytäntöjä.

Julkaistu 5.4.2010. pietu

Podcast, luku 12: Melodinen vapaa säestys

Aiheena melodinen vapaa säestys. Lisäksi puretaan pari melodisen vapaan säestyksen erikoistilannetta: kuinka soitetaan, kun melodia on soinnun ulkopuolella ja kuinka soitetaan sointu tauon kohdalla.

Julkaistu 29.3.2010. pietu

Podcast, luku 9-11: Pedaali, ylennykset ja sointuja

Lähetyksen pääaiheena on pedaali vapaassa säestyksessä. Samalla puhutaan lyhkäisesti pedaalin notaatiosta nuottikirjoituksessa. Teoriapuolen peruskäsitteistä käydään läpi puolisävelaskel, ylennysmerkki ja ylennetyt sävelet sekä muutama sointu, jossa näitä tarvitaan.

Seuraava lähetys julkaistaan maanantaina 5.4.2010 klo 10:00

Julkaistu 22.3.2010. pietu

Podcast, luku 8: Balladikomppi

Tässä lähetyksessä esitellään neljä eri mallia balladikompeista ja tutustutaan näiden hyödyntämiseen kokonaisia kappaleita rakennettaessa. Suurennuslasin alla erityisesti John Lennonin Imagine-kappale. Lisäksi puhutaan sointukierto-käsitteestä sekä iskunkertausmerkistä ja kaarista.

Julkaistu 15.3.2010. pietu

Podcast, luku 7: Sointukäännökset

Lähetyksessä avataan yhtä vapaan säestyksen tärkeimmistä työkaluista, sointukäännökset. Niihin liittyen käydään läpi veneessä liikkujan ohje sekä komppauksen yhteydessä toimivia sormijärjestyksiä.

Seuraava lähetys julkaistaan maanantaina 22.3.2010 klo 10:00

Julkaistu 8.3.2010. pietu

Podcast, luku 6: Valssikomppi

Tässä lähetyksessä pureudutaan valssikomppiin. Lisäksi puretaan mittava pino rakennemerkintöjä: kertausmerkit, maalit, Segno, Coda, Dal Segno (D.S.), Da Capo (D.C.), al Coda, al Fine, senza rep., con rep.

Seuraava lähetys julkaistaan maanantaina 15.3.2010 klo 10:00

Julkaistu 1.3.2010. pietu

Podcast, luku 5: Humppakomppi

Käsittelyssä humppakomppi. Tutuksi tulevat myös käsitteet: takapotku, staccato ja vaihtobasso. Näiden lisäksi poimitaan kirjan biiseistä otsikot kohotahti ja tacet.

Seuraava lähetys julkaistaan maanantaina 8.3.2010 klo 10:00

Julkaistu 22.2.2010. pietu

Podcast, luku 4: Melodinen vapaa säestys ja komppaus

Tässä lähetyksessä esitellään vapaan säestyksen jako kahteen näkökulmaan, joihin tullaan nojaamaan läpi Pianovapari.com-maailman: melodinen vapaa säestys ja komppaaminen. Lähetyksen loppupuolella tutustutaan myös soinnuttamisen saloihin.

Seuraava lähetys julkaistaan torstaina 25.2.2010 klo 10:00

Julkaistu 18.2.2010. pietu

Podcast, luku 2-3: Sointujen soittaminen

Podcast-lähetyksessä puhutaan soinnuista ja sointumerkeistä sekä sointujen soittamisesta.

Julkaistu 15.2.2010. pietu

Podcast, luku 1: Basso

Pianovapari.com podcastit antavat äänen Pianovapari.com-kirjalle. Jutustelua säestävät tietysti pianoesimerkit käsiteltävistä aiheista. Ensimmäisessä lähetyksessä aiheena on basso.